Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ORDRE 11/2020, de 21 de juliol de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, per l’organització d’activitats culturals i artístiques.