Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Decret 53/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici d’ús residencial d’habitatge i el seu Registre autonòmic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.