Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.