Ordre 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d’economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

ORDRE 4/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es determina el Programa de Formació Professional per a l’Ocupació per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones aturades i la formació amb compromís de contractació.