Presidència de la Generalitat

Decret 8/2017, de 26 de maig, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les condicons i el requisits per a l’acreditació de les associacions, agrupacions de voluntariat i del personal voluntari col·laborador en l’extinció d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana