Presidència de la Generalitat

Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenrotllament sostenible.