Presidència de la Generalitat

Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018