Presidència de la Generalitat

LLEI 7/2016, de 30 de setembre, de reforma de l’article 15 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.