Presidència de la Generalitat

Decret 30/2018, de 14 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a l’any 2019.