Presidència de la Generalitat

Decret Llei 2/2019, de 22 de febrer, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.