Presidència de la Generalitat Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Decret Llei 3/2019, de 22 de març, del Consell, pel qual s’adopten mesures per a afavorir l’accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economico financeres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional de la Comunitat Valenciana