Reglament General de Protecció de Dades

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant el Reglament General de Protecció de Dades). Aquesta nova normativa aporta majors garanties als drets i llibertats en el tractament de les seues dades de caràcter personal.

 La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, preocupada en tot moment per aportar la major seguretat en el tractament d’aquesta informació, ha modificat les seues Polítiques de Privacitat conforme als nous pronunciaments reguladors, la qual cosa procedim a informar-lo a continuació.

 Addicionalment, li recordem que el tractament de les seues dades actuals es basa en la sol·licitud expressa que vosté ens va efectuar, i per tant, forma part de la BBDD de la FVMP, per la qual cosa no resulta necessari que torne a aportar el seu consentiment amb aquestes finalitats. No obstant això, pot revocar-ho en qualsevol moment segons l’informem en l’apartat “Política legal i privacitat”.