Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció General del Tesoro.

Resolució de 6 de juny de 2016, de la Direcció general del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.