Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Amb motiu de la recent publicació en el DOGV de les Bases Reguladores i Convocatòria 2022 del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026, amb un finançament de 87.5 milions d’euros procedents dels Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 2021-2026 Next Generation EU a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de la Generalitat Valenciana.

L’ ajuda va enfocada als ajuntaments, sent la data de presentació de sol·licituds des del 9 de maig fins al 20 de juny.

https://habitatge.gva.es/es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/fons-europeus-per-a-la-rehabilitacio-de-barris