Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

ORDRE 4/2020, de 7 de maig de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es modifiquen les bases reguladores
de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural del Pla estatal d’habitatge 2018- 2021, aprovades per l’Ordre 1/2019, de 18 de febrer, de
la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori