MEMÒRIA TÈCNICA JUSTIFICATIVA DE LES ACTUACIONS DESENVOLUPADES PER LA FVMP EN MATÈRIA DE MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA 2023