AJUDES DE LLOGUER HABITATGE I LLOGUER DIRIGIDES ALS JOVES

Com cada any la Conselleria competent en matèria d’habitatge, actualment la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica convoca ajudes per al lloguer d’habitatge habitual i permanent per a persones físiques amb escassos mitjans econòmics, de les quals hi ha dos programes: un genèric i un altre per a joves. Les crisis econòmiques patides en dècades anteriors, així com la situació sanitària, social i econòmica derivada de la Covid-19 ha posat de manifest les dificultats per a accedir a un habitatge o conservar l’allotjament. Tenint en compte a més el nombre important de sol·licituds que hi ha hagut en les anteriors convocatòries urgeix establir una formació per a entitats locals per a l’explicació de les ajudes de lloguer i la seua tramitació, de manera que el major nombre de persones no patisquen obstacles burocràtics que impedisquen realitzar la seua sol·licitud de manera senzilla i eficaç.

Tota la informació respecte a les bases de la convocatòria d’ajudes al lloguer 2021, guia informativa de com obtindre la cl@ve i el certificat digital, la credencial que prèviament han d’emplenar i enviar les entitats locals col·laboradores que no estan acreditades, les diferents carpetes de tramitació, el vídeo tutorial de com realitzar la tramitació telemàtica de sol·licitud d’ajudes, les preguntes freqüents i el cartell informatiu es troben en aquest enllaç de la pàgina web d’Ajudes al lloguer de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer