Legislació

Normativa

16 juliol, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d’acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).

16 juliol, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.

10 juliol, 2018

Presidència de la Generalitat

Resolució de 29 de juny de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el Conveni marc entre la Generalitat, les diputacions provincials de València, Alacant i Castelló i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

5 juny, 2018

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió.

4 juny, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 13/2018, d’1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.

30 maig, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.

28 maig, 2018

Reglament General de Protecció de Dades

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant el Reglament General de Protecció de Dades). (més…)

22 maig, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret Llei 2/2018, d’11 de maig, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana

14 maig, 2018

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Resolució de 3 de maig de 2018, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret del Consell pel qual es regulen els serveis lingüístics valencians i es crea la Xarxa Pública dels Serveis Lingüístics Valencians.