Legislació

Normativa

21 setembre, 2018

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, (més…)

12 setembre, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 129/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat

11 setembre, 2018

Ministeri d’Economia i Empresa

Resolució de 6 de setembre de 2018, de la Direcció general del Tesoro i Política Financera, per la qual s’actualitza l’annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

16 juliol, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d’acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).

16 juliol, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.

10 juliol, 2018

Presidència de la Generalitat

Resolució de 29 de juny de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el Conveni marc entre la Generalitat, les diputacions provincials de València, Alacant i Castelló i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

5 juny, 2018

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Decret 60/2018, d’11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió.

4 juny, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 13/2018, d’1 de juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.

30 maig, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.