Legislació

Normativa

19 octubre, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

15 octubre, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 182/2018, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana. (més…)

10 octubre, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 180/2018, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual es desplega la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana

1 octubre, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel qual es regulen els serveis i el Registre de Prestadors de Comunicació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (més…)

21 setembre, 2018

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

Resolució de 13 de setembre de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, (més…)

12 setembre, 2018

Presidència de la Generalitat

Decret 129/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat

11 setembre, 2018

Ministeri d’Economia i Empresa

Resolució de 6 de setembre de 2018, de la Direcció general del Tesoro i Política Financera, per la qual s’actualitza l’annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

16 juliol, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d’acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).

16 juliol, 2018

Presidència de la Generalitat

Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social.

10 juliol, 2018

Presidència de la Generalitat

Resolució de 29 de juny de 2018, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica el Conveni marc entre la Generalitat, les diputacions provincials de València, Alacant i Castelló i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d’administració electrònica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.