Mocions i declaraciones institucionals

Moció us de la pólvora en festes de la Comunitat Valenciana

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 24 d’abril 2018, ha adoptat per unanimitat la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, amb la finalitat de que s’adopte pels seus respectius plenaris.

MOCIÓ PENSIONS

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 20 febrer de 2018, ha adoptat per majoria la següent proposta de moció per a que siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, amb el fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

Dia Internacional de la Dona

Dia de reivindicació dels drets laborals i socials de les dones reconegut internacionalment com a reivindicació de la igualtat i de l’equitat entre dones i hòmens.