MODEL TIPUS DE PLA ESTRATÈGIC DE TURISME I DE MÀRQUETING PER ALS XICOTETS MUNICIPIS

La vigent Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana contempla que tots els municipis tenen naturalesa turística. Tots el municipis disposen de recursos patrimonials o naturals, que poden ser de primer ordre, i que poden configurar el municipi com a destinació turística.

Per a tots els municipis és d’interés disposar d’un PLA DE TURISME que ordene els passos i les realitzacions orientades al desenvolupament turístic sostenible del destí dins del seu espai turístic.

L’Estatut del Municipi Turístic estableix Criteris i Obligacions que atorguen drets (Fons de Cooperació per a Municipis Turístics). Els municipis poden ser acreditats com a Municipis Turístics d’Excel·lència, de Rellevància o de Singularitat.

Per als municipis que vulguen ser acreditats com a Municipis Turístics és obligatori disposar d’un PLA DE TURISME.

Per als quals vulguen ser reconeguts com a Municipis Turístics de Singularitat, el Pla ha d’estar elaborat i aprovat amb anterioritat a la sol·licitud i s’ha de posar en marxa en un termini màxim d’1 any després a l’acord d’aprovació. Per als quals vulguen ser reconeguts com a Rellevància, el termini per a la posada en marxa és de 6 mesos. En tots dos supòsits els municipis han d’incorporar-se activament en la Xarxa de Destins Intel·ligents o programes i iniciatives públiques.

L´FVMP ha sigut sensible a la preocupació dels xicotets municipis a l’hora d’elaborar un Pla de Turisme, ja que disposen d’escassos recursos tècnics. Per això, l´FVMP va encarregar a la Universitat d’Alacant (UA) la realització d’un Model Tipus de PLA ESTRATÈGIC DE TURISME I DE MÀRQUETING per als xicotets municipis. La iniciativa està contemplada en el Conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i l´FVMP per a 2022.

El Model de PLA ESTRATÈGIC DE TURISME I DE MÀRQUETING ha sigut elaborat per un grup de professors de la UA coordinat pel Professor Juan Rosa. Va ser presentat en la VII Edició del Fòrum de Municipis d’Interior (Desenvolupament Sostenible del Turisme en el territori) celebrat a Xaló el 21 d’octubre de 2022.

Ara, el Model es fa arribar als municipis amb el convenciment de ser una eina útil perquè els propis ajuntaments puguen elaborar el Pla. Per a facilitar la labor, el document del Model està en format Word.

Per a qualsevol dubte: Eugeni J. De Manuel Rozalén, Coordinador General FVMP turisme@fvmp.org