PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ DELS PROBLEMES DE SALUT DERIVATS DE LES TEMPERATURES EXTREMES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Les Onades de calor són episodis de temperatures molt altes que poden arribar a produir efectes greus sobre la salut de la població.

L’exposició a temperatures excessives pot provocar problemes de salut com a enrampades, deshidratació, insolació, colp de calor (amb problemes multiorgànics que poden incloure símptomes tals com la inestabilitat en la marxa, convulsions i fins i tot coma).

L’FVMP com a membre de la comissió de coordinació del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de l’onada de calor en la Comunitat Valenciana, col·labora en la labor d’informació i difusió del Programa de prevenció i atenció dels problemes de salut derivats de les temperatures extremes en la Comunitat Valenciana.

Aquest programa, elaborat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té com a objectiu minimitzar els efectes negatius que la calor excessiva té sobre la salut de la població, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com la infància, les persones d’edat avançada, les embarassades, persones amb malalties cròniques (problemes respiratoris i cardiovasculars principalment) i aquelles que es troben en situacions de desigualtat social.

Es tracta d’un programa preventiu en el qual s’informa, tant a la població general com als professionals sanitaris i sociosanitaris amb l’antelació suficient perquè en cas d’onada de calor, es puguen adoptar les mesures de protecció adequades.

L’FVMP disposa en aquest espai web el Butlletí de vigilància diari de temperatures extremes en la Comunitat Valenciana.

Aquest butlletí s’elabora en el marc del Sistema de Vigilància de Temperatures Extremes en la Comunitat Valenciana del CEAM, en col·laboració amb la Direcció General de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de la Generalitat Valenciana.

El programa d’enguany 2018 i la documentació divulgativa es pot consultar en l’adreça web

 http://www.sp.san.gva.es/sscc/portEntrada.jsp?Idioma=va&perfil=inst&Opcion=SANMS519300&Nivel=2&Seccion=SANPS51932&Pag=punto.jsp%3FCodPunto%3D2463&MenuSup=SANMS519100&CodPor=121

Aquest espai web inclou el:

Programa Onada de calor 2018

Informe Final Onada de calor 2017

Recomanacions nutricionals

Accés al Sistema de Vigilància Meteorològic

Enllaços d’interés

Així mateix, s’inclou el següent Material informatiu (enllaços a la previsió de temperatures en la nostra Comunitat a tres dies):

http://www.ceam.es/ceamet/cast/temperatura/temperatura.html

http://www.ceam.es/ceamet/val/temperatura/temperatura.html

BUTLLETÍ DE VIGILÀNCIA DIARI DE TEMPERATURES EXTREMES EN LA COMUNITAT VALENCIANA.