Documentació

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Mesures generals en matèria de salut pública i mesures sectorials (CELEBRACIONS POPULARS, BIBLIOTEQUES I EQUIPAMENTS CULTURALS, SALAS D’EXPOSICIONS I MULTIUSOS, CINEMES D’ESTIU I SALES MULTIFUNCIONALS, CERIMÒNIES NO RELIGIOSES, MERCATS AMBULANTS, ACTIVITATS FESTERES, GUIES DE TURISME, AGRUPACIONS MUSICALS, ACTIVITATS TEMPS LLIURE, TRANSPORT TURÍSTIC, ESPORT, PISCINES, CENTRES DE MAJORS, VETLES I ENTERRAMENTS). (més…)

LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021.
Els beneficiaris són corporacions locals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes a les quals LABORA haguera concedit en l’exercici 2020 una subvenció per la contractació inicial o pròrroga del contracte de l’agent d’Ocupació i Desenvolupament Local. (més…)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

 Mesures generals en matèria de salut pública i mesures sectorials (CELEBRACIONS POPULARS, BIBLIOTEQUES I EQUIPAMENTS CULTURALS, SALAS D’EXPOSICIONS I MULTIUSOS, CINEMES D’ESTIU I SALES MULTIFUNCIONALS, CERIMÒNIES NO RELIGIOSES, MERCATS AMBULANTS, ACTIVITATS FESTERES, GUIES DE TURISME, AGRUPACIONS MUSICALS, ACTIVITATS TEMPS LLIURE, TRANSPORT TURÍSTIC, ESPORT, PISCINES, CENTRES DE MAJORS, VETLES I ENTERRAMENTS). (més…)

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Convocatòria d’ajudes destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021. (més…)