Documentació

Circular Informativa 25/2017 relativa les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

Ordre 6/2017, de 20 de juliol de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

MOCIÓ SEGURETAT

La Junta de Portaveus de l’FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2017, ha adoptat per unanimitat la següent proposta de moció de seguretat perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

MANIFEST PER UN FINANÇAMENT JUST PER A LA COMUNITAT VALENCIANA

Els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana hem sigut lleials a les institucions d’Espanya i solidaris amb les restants comunitats autònomes. En les nostres etapes de prosperitat econòmica hem sigut motor de progrés per a aquestes.

Circular Informativa 24/2017 relativa a la publicació de l’ordre de 17 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Circular Informativa 24/2017 relativa a la publicació de l’ordre de 17 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa mixt d’ocupació-formació Escoles d’Ocupació «Et Formem», destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.