Documentació

MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per majoria (vots a favor: PSOE-PSPV, Compromis, Ciutadans, EUPV; vot en contra: PP), la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’EXISTÈNCIA D’OFICINES FINANCERES EN MUNICIPIS XICOTETS

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per unanimitat amb els vots a favor: PSOEPSPV, Compromís, PP, Ciutadans, EUPV, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

DES DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES DONEM SUPORT A LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL CONSELL I EN CONCRET AL DECRET DE PLURILINGÜISME, QUE TÉ COM A OBJECTIU QUE TOTS ELS XIQUETS I XIQUETES ACABEN LA SEUA ESCOLARITZACIÓ DOMINANT EL VALENCIÀ, CASTELLÀ I L’ANGLÉS.

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per majoria amb els vots a favor: PSOE-PSPV, Compromís, EUPV, i els vots en contra de: PP i Ciudadanos, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals

MOCIÓ PARA MANIFEST EL REBUIG MUNICIPAL DAVANT L’APROVACIÓ DEL RD 638/2016, DE 9 DE DESEMBRE, QUE HA MODIFICAT EL REGLAMENT DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC, A L’ESTABLIR NOVES LIMITACIONS ALS USOS DEL TERRITORI PER MOTIUS DE RISC D’INUNDABILITAT

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017, a Navarrés, ha adoptat per majoria, amb els vots a favor de: PSOE-PSPV, Compromis, Ciutadans i EUPV i l´abstenció del PP, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

Circular Informativa 20/2017 subvencions per al foment del valencià

Relativa a les subvencions per al foment del valencià, per a 2017, que convoca la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe.