Documentació

Circular Informativa de l¨FVMP Núm. 4/2020, relativa AJUDES PER A OBRES DE CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL, PER A l’EXERCICI DE 2020

Els Beneficiaris són Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals. Estan excloses les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes en la convocatòria de l’exercici 2019.

Llegir Més

CONVOCATÒRIA d’ IV EDICIÓ DELS PREMIS URBANISME, MOBILITAT, PAISATGE, HABITATGE I ARQUITECTURA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

El termini per a presentar les Candidatures finalitza el 10 de febrer de 2020. Contempla 6 categories entre les quals estan Ajuntaments de menys de 5.000 habitants, entre 5.000 i 20.000, i més de 20.000 habitants. Anime la participació de l’Ajuntament que presideixes, ja que el Guardó seria un reconeixement públic de la gestió local.

Llegir Més

Ajudes a Entitats Locals per a l’any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana

El DOCV núm. 8700, de 18.12.2019, ha publicat la Resolució per la qual es convoquen les Ajudes a Entitats Locals per a l’any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels Recursos i Destinacions Turístiques de la Comunitat Valenciana, a la qual es refereix la Circular Informativa de l´FVMP núm. 17 que adjunt.

Els beneficiaris són Ajuntaments, Mancomunitats, organismes autònoms, els ens públics dependents que tinguen atribuïdes competències en matèria de turisme i les Entitats Locals Menors. Es pot realitzar 1 sol·licitud per entitat. El Termini començarà el 15 de GENER de 2020 i finalitzarà el 14 de FEBRER de 2020 a les 23.59:59 hores.

L’import global maximo destinat a les ajudes ascendeix a 5.724.234,14  euros. Tota la tramitació es farà de forma telemàtica i en règim de concurrència competitiva.

L¨FVMP i TURISME COMUNITAT VALENCIANA organitzaran unes jornades provincials, a mitjan gener, per a facilitar la informació a les Entitats Locals interessades.