Documentació

Circular Informativa 4/2018 relativa a la publicació de l’Ordre PRA/37/2018, de 16 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu

Circular Informativa 4/2018 relativa a la publicació de l’Ordre PRA/37/2018, de 16 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació, destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més vulnerables.

Circular Informativa 2/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Adjunte la Circular Informativa 2/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), (DOGV núm. 8218 de data 23-1-2018) d´AJUDES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS, A CÀRREC DEL PRESSUPOST D’EXERCICI 2018

Circular Informativa 1/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del SERVEF

Circular Informativa 1/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del SERVEF (DOGV de 23 de gener de 2018), per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T’Avalem», en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil, per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació.