Documentació

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Ajudes per a digitalització i de la restauració de documents d’arxius anteriors a l’any 1940, així com l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals, existents en els arxius municipals de la Comunitat Valenciana. (més…)

Presidència de la Generalitat

Ajudes per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques, en l’exercici de 2021

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Convocatòries de subvencions, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana i per a l’elaboració de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana.