Documentació

Convocatòria per al 2022, de subvencions destinades a finançar inversions per a la modernització i gestió sostenible de les infraestructures escèniques i musicals de la Comunitat Valenciana.

Els beneficiaris, entre altres, són entitats locals i ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais escènics i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria.

Llegir Més

subvencions a escoles d’ensenyament artístic no formal de Música i d’Arts Escèniques i CI53/21, nou procediment establit per a l’autorització o renovació per a aquelles entitats que desitgen impartir programes formatius de qualificació bàsica de la CV per al curs 2022/2023

Llegir Més