Documentació

Presidència de la Generalitat

Ajudes per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques, en l’exercici de 2021

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Convocatòries de subvencions, per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana i per a l’elaboració de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d’interés cultural de la Comunitat Valenciana.

Institut Valencià de la Joventut

Convocatòria per a 2021, de subvencions per a la promoció de la participació de les persones joves, així com el suport material i econòmic al desenvolupament de les iniciatives i projectes de les estructures de participació juvenil.

Llegir Més