Documentació

CONVOCATÒRIA d’ IV EDICIÓ DELS PREMIS URBANISME, MOBILITAT, PAISATGE, HABITATGE I ARQUITECTURA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

El termini per a presentar les Candidatures finalitza el 10 de febrer de 2020. Contempla 6 categories entre les quals estan Ajuntaments de menys de 5.000 habitants, entre 5.000 i 20.000, i més de 20.000 habitants. Anime la participació de l’Ajuntament que presideixes, ja que el Guardó seria un reconeixement públic de la gestió local. (més…)

Ajudes a Entitats Locals per a l’any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana

El DOCV núm. 8700, de 18.12.2019, ha publicat la Resolució per la qual es convoquen les Ajudes a Entitats Locals per a l’any 2020 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la competitivitat dels Recursos i Destinacions Turístiques de la Comunitat Valenciana, a la qual es refereix la Circular Informativa de l´FVMP núm. 17 que adjunt.

Els beneficiaris són Ajuntaments, Mancomunitats, organismes autònoms, els ens públics dependents que tinguen atribuïdes competències en matèria de turisme i les Entitats Locals Menors. Es pot realitzar 1 sol·licitud per entitat. El Termini començarà el 15 de GENER de 2020 i finalitzarà el 14 de FEBRER de 2020 a les 23.59:59 hores.

L’import global maximo destinat a les ajudes ascendeix a 5.724.234,14  euros. Tota la tramitació es farà de forma telemàtica i en règim de concurrència competitiva.

L¨FVMP i TURISME COMUNITAT VALENCIANA organitzaran unes jornades provincials, a mitjan gener, per a facilitar la informació a les Entitats Locals interessades.

25 Novembre dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. (més…)

Circular Informativa FVMP núm. 16/2019, relativa a la CONVOCATÒRIA de la IV EDICIÓ DELS PREMIS DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA, PREMIS SEMCV 2019.

El termini per a presentar les Candidatures finalitza el 9 d’agost de 2019 a les 14:00 h. Cada Ajuntament (Mancomunitat o Diputació) sobre la base de la seua població pot presentar fins a tres accions executades des de l’4 d´agost de 2018 per candidatura. Anime a la participació de la institució que presideixes en la convocatòria. (més…)

Circular Informativa 13/2019

 Convocatòria de SUBVENCIONS destinades a PROJECTES DE DESPLEGAMENT DE L’IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA en els seus municipis. (més…)