Documentació

MANIFEST PER UN FINANÇAMENT JUST PER A LA COMUNITAT VALENCIANA

Els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana hem sigut lleials a les institucions d’Espanya i solidaris amb les restants comunitats autònomes. En les nostres etapes de prosperitat econòmica hem sigut motor de progrés per a aquestes.

Circular Informativa 24/2017 relativa a la publicació de l’ordre de 17 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Circular Informativa 24/2017 relativa a la publicació de l’ordre de 17 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa mixt d’ocupació-formació Escoles d’Ocupació «Et Formem», destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

Circular Informativa FVMP núm. 23/2017, relativa a la Convocatòria de la II EDICIÓ DELS PREMIS DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA, PREMIS SEMCV 2017

Resolució de 23 de juny de 2017 de la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (DOGV NÚM. 8076 de data 04.07.2017).

El termini per a presentar les Candidatures finalitza el 18 d’agost de 2017 a les 14:00 h. Cada Ajuntament (Mancomunitat o Diputació) sobre la base de la seua població pot presentar fins a tres accions executades des de l’1 de setembre de 2016 per candidatura.

Reitere que, donades les especificitats, és convenient la consulta directa de la Resolució en el Diari Oficial relacionat. En el cas que consideres necessària major informació no dubtes a posar-te en contacte amb Sr. Eugeni J. De Manuel Rozalén, Director de Coordinació.coordinacio@fvmp.org   

Circular Informativa 22/2017 relativa a la publicació de la Resolució de 23 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Circular Informativa 22/2017 relativa a la publicació de la Resolució de 23 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones en situación de desocupació de llarga duració per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, en aplicación de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

IMPULS DE PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA ALS AJUNTAMENTS

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per unanimitat amb els vots a favor: PSOE-PSPV, Compromis, PP, Ciutadans, EUPV, la següent proposta de moció perquè és remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat

MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST

La Junta de Portaveus de la FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2017 a Navarrés (València), ha adoptat per majoria (vots a favor: PSOE-PSPV, Compromis, Ciutadans, EUPV; vot en contra: PP), la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat