Documentació

Circular sobre ajudes per al foment d’activitats musicals

Subvencions per al foment d’activitats musicals com ara l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musicals, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musicals.