Documentació

PLA ANTIFRAU

“La Junta de Portaveus de la FVMP va aprovar el dia 28 d’abril de 2022 la  Declaració Institucional enfront del Frau; així mateix va aprovar el Codi de Conducta de la FVMP de manera conjunta, amb el present Pla de Mesures Antifrau. Tots dos instruments es difondran a tot el personal de la FVMP, es publicaran en la seua pàgina Web i la seua intranet, a més de remetre’s per correu electrònic incloent un enllaç als citats documents.” (més…)

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FVMP SOBRE LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I CORRECCIÓ DEL FRAU

La FVMP té la condició d’Entitat col·laboradora, de gestió i executora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) segons el que es disposa en l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en tant que li correspon, en l’àmbit de les seues competències, l’execució de Projectes o Subprojectes de les Reformes i Inversions incloses en el PRTR. (més…)

MOCIÓ INTEGRITAT EFECTIVA DE L’AUTOGOVERN VALENCIÀ

La junta de portaveus de l’FVMP reunida en data 28 d’abril va aprovar per majoria amb els vots a favor de PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP i EUPV, i amb el vot en contra de Ciutadans, la  proposta de moció que adjuntem “MOCIÓ per a requerir al Congrés dels DIPUTATS la INTEGRITAT EFECTIVA DE L’AUTOGOVERN VALENCIÀ en el 40 aniversari de l’Estatut d’Autonomia i suport a la convocatòria plantejada per l’Associació de Juristes Valencians el 5 de maig per a reclamar la recuperació urgent del Dret Civil Valencià” (més…)

Ajudes l’estatut d’autonomia i dret foral civil valencià

AJUDES PER A la REALITZACIÓ D’ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL DESENVOLUPAMENT I LA DIFUSIÓ DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA I LA RECUPERACIÓ I DIVULGACIÓ DEL DRET FORAL CIVIL VALENCIÀ DURANT L’EXERCICI 2022 (RESOLUCIÓ de 8 d´abril de 2022, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (DOGV 9321, de 20.04.2022). (més…)