Documentació

Moció Dia Internacional de la Dona 8 de març

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), presidida per Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d’Elda i president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i integrada per representants del PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PPCV, EUPV i CIUDADANOS, assistida pel secretari general, Vicent Gil Olmedo i per la vicesecretària, Eva Sanchis Bargues, en la reunió ordinària celebrada el dia 9 de febrer de 2016, ha adoptat per majoria dels seus membres, la següent proposta de moció contra la Corrupció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

(aprovada per unanimitat en la Junta de Portaveus de la FVMP).

Moció contra la corrupció

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), presidida per Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d’Elda i president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i integrada per representants del PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PPCV, EUPV i CIUDADANOS, assistida pel secretari general, Vicent Gil Olmedo i per la vicesecretària, Eva Sanchis Bargues, en la reunió ordinària celebrada el dia 9 de febrer de 2016, ha adoptat per majoria dels seus membres, la següent proposta de moció contra la Corrupció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

(aprovada per unanimitat en la Junta de Portaveus de la FVMP).