Documentació

Moció al congrés dels diputats per a la tramitació urgent de la proposició de llei de reforma constitucional per a la reintegració efectiva del dret civil valencià i la seua aprovació definitiva en 2021

La junta de portaveus de l’FVMP reunida en data 10 de desembre va aprovar per majoria amb els vots a favor del PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP i EUPV, i amb el vot en contra de Ciutadans, la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius plens. “MOCIÓ AL CONGRÉS DELS DIPUTATS PER A LA TRAMITACIÓ URGENT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REFORMA CONSTITUCIONAL PER A LA REINTEGRACIÓ EFECTIVA DEL DRET CIVIL VALENCIÀ I LA SEUA APROVACIÓ DEFINITIVA EN 2021”

Moció amb motiu del dia internacional de lèliminació de la violència contra la dona

Per unanimitat dels grups polítics que integren l’FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV i CIUDADANOS) s’ha aprovat següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius plens.
(més…)