Documentació

Circular Informativa 15/2018, relativa a la Resolució de 18 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

Subvencions destinades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals.

La Circular Informativa FVMP núm. 10 que adjunte és relativa a les subvencions dirigides a AJUNTAMENTS i MANCOMUNITATS amb les altres dirigides a entitats i associacions: Resolució de 26 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

El termini és de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGV. Per als Ajuntaments i Mancomunitats la subvenció té un import màxim de 15.000€ per sol·licitud sense que en cap cas la subvenció puga superar ni la quantitat sol·licitada ni el 85% del pressupost presentat. En la Circular figuren els enllaços als impresos necessaris. La Circular fa una referència a la convocatòria de subvencions dirigides  a Entitats i Associacions sense ànim de lucre

Circular Informativa 8/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2018 el programa d’incentius a la contractació de persones joves i persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Circular Informativa 8/2018 relativa a la publicació de la Resolució de 23 de febrer de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2018 el programa d’incentius a la contractació de persones joves i persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

MOCIÓ PENSIONS

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 20 febrer de 2018, ha adoptat per majoria la següent proposta de moció per a que siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat, amb el fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

Circular Informativa 6/2018 relativa a la publicació de la Resolució de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal, en aplicació de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.